Health in BAT YAM

33 Nissenbaum Yitzhak, BAT YAM 5962025 BAT YAM
+972-77-5593273
1 Tanin, Bat Yam 5943808 BAT YAM
+972-3-5084054
53 Hashikma, BAT YAM 5957849 BAT YAM
+972-72-2234465
17 Hashikma, Entrance A, BAT YAM 5957827 BAT YAM
+972-3-5538545
23 Haatzmaut Blvd., BAT YAM 5937603 BAT YAM
+972-3-5079292
6 Etrog, BAT YAM 5942405 BAT YAM
+972-3-5062718
34 Haatzmaut Blvd., BAT YAM 5939516 BAT YAM
+972-3-6596525
61/2 Balfur, BAT YAM 5937150 BAT YAM
+972-3-6581453
6 Sheshet Hayamim, BAT YAM 5950333 BAT YAM
+972-3-5610874
57 /36 Ben Gurion Rd., BAT YAM 5932211 BAT YAM
+972-3-5067501
16 Cohen Eli, BAT YAM 5964401 BAT YAM
+972-52-4266718
58 Rothschild, BAT YAM 5938259 BAT YAM
+972-3-6343917
133 /4 Ben Gurion Rd., BAT YAM 5956012 BAT YAM
+972-50-8655626
22/4 Harab Mimon, BAT YAM 5962632 BAT YAM
+972-3-5514542
32 Cohen Eli, BAT YAM 5964219 BAT YAM
+972-3-5510789