Medical equipment in HAIFA

6 Yerushalaim, HAIFA 3313212 HAIFA
+972-4-8667337
12 Lincoln, HAIFA 3436914 HAIFA
+972-4-8388778
19 Jaffa Rd., Haifa 3326207 HAIFA
+972-4-8517656
HAIFA 31004 HAIFA
+972-4-8310310
17 HaDshanim, HAIFA HAIFA
+972-4-8729947
51 Hanamal St., Haifa 3303212 HAIFA
+972-4-8663562
15 Arlozorov, HAIFA 3313607 HAIFA
+972-4-8664044
11 Hatikva, HAIFA 3541623 HAIFA
+972-4-8533859
9 Moria Blvd., HAIFA 3457109 HAIFA
+972-4-8361717
3 Katzenstein Arie, KIRYAT HAIM HAIFA
+972-4-8722368
5 Nachum Het, Entrance , Floor 5, HAIFA 3508504 HAIFA
+972-73-7293001
59 Yosef, HAIFA 3314626 HAIFA
+972-4-8677744
10 Kaspari, Haifa 3467706 HAIFA
+972-4-8341006
3A Haashlag, HAIFA 3295136 HAIFA
+972-4-8491349
4 Zfat, HAIFA 3306605 HAIFA
+972-4-8674892
105 Herzl, Haifa 3321613 HAIFA
+972-4-8667446