Food in DIMONA

16 Hassi, DIMONA 8617895 DIMONA
+972-8-6551276
25569 Hamelech David, DIMONA 86000 DIMONA
+972-52-3500213
11 Hapoalim, DIMONA 8612400 DIMONA
+972-8-6558844
43 Ben Gurion Blvd., DIMONA 8607623 DIMONA
+972-8-6554655
1098 Golda Meir Blvd., Dimona DIMONA
+972-8-6558401
Merchavim, Dimona 8602500 DIMONA
+972-8-6550134
30/14 Igal Alon Blvd, DIMONA 8603109 DIMONA
+972-8-6558219
3/501 Igal Alon Blvd., Dimona DIMONA
+972-8-6557878
4 Hamaapil, DIMONA 8605051 DIMONA
+972-8-6589770
1045 Ben Gurion Blvd., DIMONA 8613908 DIMONA
+972-8-6570550
15 Hapoalim, Dimona 8612400 DIMONA
+972-8-6573193
40 Yermyahu, DIMONA 8606979 DIMONA
+972-54-6635066
4 Hamaapilim, DIMONA 8604700 DIMONA
+972-52-7881892
70 Hamelech David, DIMONA DIMONA
+972-8-6558532
16 Perets Center Mall, DIMONA DIMONA
+972-8-6550772
12 Hanassi Blvd., DIMONA 8603424 DIMONA
+972-8-6579464
65/5 Commercial Center, Dimona DIMONA
+972-8-6555123
4 Haagana, DIMONA 8605502 DIMONA
+972-54-7208437
4 Commercial Center, Dimona DIMONA
+972-8-6558221
20, DIMONA 8603431 DIMONA
+972-54-4442430